Tankar om gran

Kungsgranen jag köpte i år kostade 600 kr. Jag vill ha Kungsgran av flera anledningar: barrar mindre, stabilare och vackrast! I mitt tycke!

Men 600 kr per år är dyrt för något som är med en ca 3-4 veckor. Inget snack om den saken. Jag har därför börjat fundera på plastgran. Knappt så jag vill dryfta detta högt. Alltid klagat på mamma och pappa som har plastgran! 🙂

Men säg att jag köper en av de finare och såldes dyrare plastgranarna. Fullstor, alltså ca 210 cm. Då pratar vi mellan 1000 kr och 3000 kr. Säg att jag nöjer mig med en för runt 1500 kr. Då har jag tjänat in den på 2,5 år, således 3 år. Kanske är värt det?

Samtidigt är det en mysig tradition att gå och köpa gran ihop.

Miljöaspekten är ju också en sak. Självklart är det bästa ur miljösynpunkt att gå ut på egna tomten och hugga sig en gran. Tyvärr inget jag kan göra på min radhustomt! Det näst bästa är självklart närproducerat och då vanlig rödgran som kräver mindre konstgödsel och bekämpningsmedel. Sen har vi då plastgranen. Så här skriver Naturskyddsföreningen:

Plastgran är inte miljövänlig sett ur ett livscykelperspektiv, inte ens om den används i tio år. Plastgranar tillverkas huvudsakligen i Asien och transporteras tusentals mil för att komma till Sverige. Plasten är stel och skör, därför tillsätter man ofta mjukgörare; så kallade ftalater. Vissa ftalater är klassade som hormonstörande och är misstänkt cancerogena. När PVC förbränns kan det bildas giftiga dioxiner som också kan vara cancerogena.

Hur man än vrider och vänder sg har man rumpan bak! Svårt detta! Kanske får bli till att leta närproducerad rödgran nästa år! Låter ju som det bästa ur miljösynpunkt.

img_8446

2 thoughts on “Tankar om gran

  1. Jag har funderat i samma banor, vi har en gammal plastgran som jag köpte 1993 som står i TV rummet men i vardagsrummet brukar vi alltid ha en kungsgran och de är verkligen dyra. Dock köper vi vår direkt hos odlaren en lokal sådan så den är åtminstone närproducerad, men det är mycket pengar även om den är vacker och nästan aldrig barrar.

Lämna ett svar